O projektu

 

Globálním cílem projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze.

Žadatelem o dotaci z Operačního programu Doprava je hlavní město Praha. Řízením přípravy a realizace projektu byla pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

 

Datum zahájení:

1. 1. 2009   Datum ukončení:  30. 6. 2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava:

11. 2. 2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy Operačního programu Doprava:

5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:

5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Zdroj financování EU:

Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU:

493 300 279 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH:

580 353 269 Kč

Projekt je rozdělen do 3 funkčních oblastí: