Kontakty
Příjemce Operačního programu Doprava:
Magistrát hl. m. Praha
Mariánské nám. 2
110 01  Praha 1
tel: 236 001 111
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Projektový manažer projektu Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze:
Ing.  Šembera Lubomír
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Řídicí orgán Operačního programu Doprava:
Ministerstvo dopravy
odbor fondů EU
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1