oblasti_meteorol.jpg

Meteorologická čidla

Systém pro zobrazení výstrahy při vlhké a kluzké vozovce a slouží ke hlídání stavu vozovky. Za nebezpečných podmínek na povrchu vozovky, jako je např. mokro nebo náledí, resp. namrzající vlhkost, je tato situace indikována ve formě signalizace nebezpečí.

Systém se v podstatě skládá z aktivního snímače stavu vozovky (s příslušnou řídicí elektronikou, přívodem napájecího napětí a rovněž zařízením pro signalizaci nebezpečí). Stav vozovky je zjišťován snímačem, který je zapuštěn do povrchové vrstvy vozovky. Systém provádí diagnostiku hodnot:

 • teplota povrchu vozovky,
 • výška vrstvy vody,
 • obsah zbytkové soli.

 

Snímač se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • kompaktní konstrukcí,
 • malými nároky na údržbu,
 • odolností proti fyzikálním i chemickým vlivům,
 • možností výměny, i když je již nainstalován.

 

Řídicí elektronika zahrnuje tyto funkce:

 • časový spínač,
 • řídicí ovladač,
 • zařízení pro nabíjení,
 • sériová rozhraní,
 • spínané výstupy.

 

Při použití měnitelného dopravního značení se v závislosti na zjištěném stavu vozovky k zobrazení nastavují stránky s potřebnou výstrahou. V rámci dodatečné výbavy signalizace nebezpečí je možno navíc řídit systém přerušovaně blikajícího výstražného světla. Jelikož v tomto případě je k dispozici připraven kontakt bez napětí, je dána velká variabilnost ohledně provozního napětí a na základě toho typu blikajícího světla – se žárovkami na vysoké nebo nízké napětí, nebo také v provedení s diodami LED. Alternativně k měnitelnému dopravnímu značení a při možnosti volby nebezpečné situace (např. nebezpečí kluzké vozovky) lze elektronickým systémem aktivovat spínaný výstup (napětí 12 V /100 mA. Spínací člen, který je nutno připojit, řídí alternativně spínané zařízení.

Napájecí energie systému může být zajišťována olověnými akumulátory nezávisle na síti, může být ale realizována i napájením ze sítě. Při vybavení olověnými akumulátory 17 Ah lze dosáhnout trvalého provozu po dobu delší než 4 týdny. Ke snížení nákladů na údržbu je možno systém rozšířit modulem se solárními články.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2011
Počet meteorologických čidel ks 0 28

Cíle a přínos

Údaje o měření fyzikálních veličin jako je teplota vozovky, srážky, námraza, viditelnost apod. předávané do centra, mohou informovat příslušná střediska správy silnic a řidiče o vzniklých změnách stavu vozovky či úseku komunikace. Tím může dojít k automatické vazbě na PIT či přímo na PDZ a snižuje se tím zejména pravděpodobnost vzniku nehody.