oblasti_radia.jpg

Městská radiová síť

Telematické řízení technologických procesů má za cíl sdružení řízení a monitorování procesů přímo napojených na systém řízení v hl. m. Praze. Projekt počítá s využitím městské rádiové sítě standardu Tetra, přes kterou budou komunikovat veškeré telematické technologické prvky, především veškerá elektronická zařízení spadajících do správy a údržby TSK hl. m. Prahy.

Centrální řídicí systém – je založen na počítači NI PXI, vybaveném řídicím programem. Po nastavení základních pracovních parametrů a konstant pracuje tento počítač trvale samostatně bez nutnosti zásahu obsluhy. Je základní pracovní jednotkou systému, umožňuje veškeré nutné servisní činnosti.

Centrální řídicí systém – je založen na počítači NI PXI, vybaveném řídicím programem. Po nastavení základních pracovních parametrů a konstant pracuje tento počítač trvale samostatně bez nutnosti zásahu obsluhy. Je základní pracovní jednotkou systému, umožňuje veškeré nutné servisní činnosti.

Radiomodemy – tvoří základní komunikační jednotku systému navrhovaného typu CDA 70. Systém radiového spojení je vybudován na radiových modemech CDA70. Radiová síť bude provozována na základě povolení Ministerstva dopravy a spojů ČR, a to ve dvou nezávislých propojených pásmech.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2011
Rozšíření funkcionality městské radiové sítě Počet (celek) 0 1

Cíle a přínos

Jedná se řádově o 200 modemů datově připojených na zařízení proměnných informačních tabulí, proměnných dopravních značek, na řídicí systémy technologické obslužnosti parkovišť, na zařízení meteohlásek, posypové a údržbové vozy. Přínosem je zabezpečení a stabilita radiopřenosů používaných v rámci celé skupiny telematiky.