oblasti_opt_sit.jpg

Opticka sit, clanek

Tato oblast předpokládá pokračování v budování páteřní sítě optických kabelů v pražském metru.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2011
Délka optických sítí metr 0 41 304

Cíle a přínos

Páteřní vybudování optické sítě má primární efekt ve vytvoření kvalitní komunikační spojnice ve městě, která umožní připojení jednotlivých různých telematických systémů využívající rozdílné technologií do jednoho centra. Vybudovaná síť umožní rychle a kvalitně propojit jednotlivé oblasti ve městě, a tím získat spolehlivé informace o stavu dopravy a příslušné technologie včetně následné odezvy na řídicí činnost, která se taktéž zkvalitní.