oblasti_dopr_riz_ustr.jpg

Dopravní řídící ústředna

Cílem této oblasti je realizace technologického rozšíření a upgrade současné dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy a vybudovat tak novou Dopravní řídicí ústřednu hlavního města Prahy (DŘÚ HMP), která bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem Národního dopravního informačního centra (NDIC). Předmětná stavba je vyvolána rozvojem systému řízení dopravy na území hlavního města Prahy spojeného s dostavbou městského a pražského okruhu. Mezi hlavní priority v oblasti rozvoje Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy patří zejména postupné dobudování systému světelné signalizace a navazujících oblastních dopravních ústředen, vybudování jednotného řídicího systému Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy, začlenění všech současných telematických zařízení do tohoto řídicího systému, integrace telematických zařízení budovaných na nových stavbách městského a pražského okruhu i rozvoj systému sběru a poskytování dopravních dat.

Rekonstrukce současné dopravní řídicí ústředny bude řešena tak, aby výsledná ústředna odpovídala požadavkům řízení dopravy s výhledem až do roku 2020.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2011
Rozšíření funkcionality současné dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy ks 0 1

Cíle a přínos

Hlavní funkcí Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy je:

  • zajištění dohledu nad dopravní situací na území hlavního města Praha,
  • zajištění řízení dopravy na území hlavního města Praha,
  • zajištění sběru a poskytování dopravních informací z území hlavního města Prahy

 

Řídicí systém Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy zajistí veškerý sběr informací o dopravní situaci z území hlavního města Prahy z telematických zařízení (kamery, sčítače, řadiče SSZ apod.) a z externích egendových aplikací. Získané informace vyhodnotí a operátorům je v komplexní jednotné formě vizualizuje pro dohled nad aktuální dopravní situací na území hlavního města Prahy a pro dohled nad technickým stavem telematických zařízení nacházející se na území hlavního města Praha. Řídicí systém bude také automaticky navrhovat nápravná opatření (např. změnu zobrazení ZPI tabule, změnu scénáře pro řízení pomocí SSZ) s cílem zajistit plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města Prahy.

Řídicí systém Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy zajistí veškerý sběr informací o dopravní situaci z území hlavního města Prahy z telematických zařízení (kamery, sčítače, řadiče SSZ apod.) a z externích egendových aplikací. Získané informace vyhodnotí a operátorům je v komplexní jednotné formě vizualizuje pro dohled nad aktuální dopravní situací na území hlavního města Prahy a pro dohled nad technickým stavem telematických zařízení nacházející se na území hlavního města Praha. Řídicí systém bude také automaticky navrhovat nápravná opatření (např. změnu zobrazení ZPI tabule, změnu scénáře pro řízení pomocí SSZ) s cílem zajistit plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města Prahy.

 

Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy bude plně kompatibilní s Národním dopravním informačním centrem (NDIC). Národní dopravní informační centrum zajišťuje centrální dohled a řízení dopravy (převážně liniové řízení dopravy) na komunikacích ČR a zajišťuje poskytování dopravní informace z celého území ČR, včetně dopravních informací z hlavního města Prahy, veřejnosti. Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy zajistí centrální dohled a řízení dopravy (převážně plošné řízení dopravy) na území hlavního města Prahy. Mezi systémy NDIC a Dopravní řídicí ústřednou hlavního města Prahy bude vytvořena úzká vazba formou výměny ověřených dopravních informací tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení provozu také v místech příjezdových komunikací do hlavního města Prahy, kde dochází ke změně z liniového řízení (zajišťuje NDIC) na řízení plošné (zajišťuje Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy).