O projektu

Projekt Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze byl rozdělen na 6 základních oblastí:

 

Dokončení systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze je i důležitou podmínkou pro úspěšné fungování Pražského okruhu, jehož významná část byla otevřena v září 2010.