modernizace_oblast_3.png

Nový způsob řízení dopravy

Cílem této aktivity je aplikovat dynamický způsob řízení dopravy (dopravně závislé), dále časově závislé a koordinované řízení pro efektivní řízení umožňující rychlejší a autonomnější reakce samotných účastníků dopravy na aktuální dopravní situaci.

 

Při dopravně závislém řízení se signální programy (jako je délka červeného á a zeleného signálu) mění v závislosti na situaci v dopravě. Využívají se při tom sofistikované algoritmy a SW. Výhodou je např. možnost zásahu chodců či vozidel přímo do průběhu řízení dopravy nebo zamezení přeplňování křižovatek nebo zvýšení plynulosti provozu i při nižších intenzitách dopravy.

 

Časově závislé řízení představuje signální programy reagující na různorodost dopravy a potřeb v průběhu dne a týdne (např. v ranní a odpolední špičce, nočním a víkendovém provozu nebo v době příchodu a odchodu dětí do škol). V rámci projektu bylo nasazeno větší množství signálních programů.

Koordinované řízení zajistí plynulejší a úspornější řízení dopravy. Příkladem je svazek vozidel jedoucích v hlavním směru by měl projet při dodržování stanovené rychlosti všemi křižovatkami v úseku bez zastavení. Výhodou jsou pozitivní dopady jako např. snížení počtu zastavených vozidel na hlavní na jednotlivých SSZ, úspora pohonných hmot, nižší nehodovost či nižší hluková zátěž a znečištění.

 

Díky projektu byly křižovatky osazeny moderním světelným signalizačním zařízením a telematickými prvky, které zajištují i nové funkce inteligentního řízení jako je preference MHD a dynamické řízení reflektující dopravně závislé a časově závislé řízení pro danou lokalitu či oblast.

Součástí aplikace nového, řídicího systému musí být i větší propojení na vyšší úrovně řízení a další telematické systémy, tj. hlavní a oblastní dopravní řídící ústředny HDŘÚ/ODŘÚ, vazba na telematické systémy městských tunelů, atd. Propojení umožňuje další a lepší optimalizaci řízení dopravy na síti pozemních komunikací, informování a navigování, preference městské hromadné dopravy a zajištění návaznosti na další systémy a subsystémy, jako jsou řídicí systémy silničních tunelů, poskytování informací před jízdou, výběr z předem připravených dopravních scénářů apod.

 

Dynamické řízení může:

 

  • modifikovat signální program - proměnná délka volna, změna pořadí fází, vkládání fáze na výzvu,
  • tvořit signální program – volná měnitelnost prvků podle aktuálních dopravních nároků.

Výhody:

 

  • možnost okamžitého vytížení doby signálu volno, který může být použit pro jiný dopravní proud,
  • možnost zasahovat do průběhu řízení ze strany jednotlivých vozidel a chodců,
  • možnost v dopravní špičce aktuálně reagovat na dopravní kongesci a zabránit tak přeplnění následujících křižovatek,
  • zvýšení kapacity SSZ až o 10-20% (závisí na stupni zatížení SSZ),
  • zvýšení plynulosti provozu i při nižších intenzitách dopravy.