modernizace_oblast_2.png

Stavební úpravy

Modernizace a obnova křižovatek se zaměřila také na související stavební úpravy okolí a prostor křižovatek. Možnost chodců přímo zasahovat do řízení dopravy si vynutila úpravu přechodů pro chodce včetně těch se sníženou pohyblivostí a schopností orientace (výstavba nových, úprava a obnova stávajících). Narůstající skupinou účastníků dopravy, s kterou je nutné počítat, jsou také cyklisté. Dopad úprav v podobě větší průjezdnosti dopravy a frekvence vozidel si vyžádal zajištění větší bezpečnosti pro cyklisty v podobě vlastních prostor a signalizačních zařízení.

V rámci dodávky a obnovy SSZ byly provedeny stavební úpravy v nezbytném rozsahu pro splnění aktuálních legislativních požadavků a zajištění dostatečné kapacity a plynulosti dopravy. Jedná se zejména o tato opatření:

  • Bezbariérové úpravy na přechodech pro chodce – přechody budou standardně vybavovány pro samostatné užívání zrakově postižených (signální a varovné pásy z reliéfní kontrastní dlažby, zvuková návěstidla) i tělesně postižených (snižování obruby v místě přechodů). Tato opatření ocení i další skupiny uživatelů (např. starší osoby, rodiče s kočárky apod.).
  • Úpravy poloh a délek přechodů – u dlouhých přechodů je navrhováno jejich zkracování jak úpravou vedení vnějších obrub, tak i vkládáním dělících ostrůvků. U přechodů jsou rovněž posuzovány možné úpravy jejich polohy s ohledem na bezpečnost a plynulost dopravy na křižovatce a na pěší vazby.
  • Úpravy obrub komunikací, šířek jízdních pruhů, dělících a směrovacích ostrůvků – tyto úpravy budou navrhovány zejména s ohledem na plynulý průjezd křižovatkami a dostatečnou kapacitu jednotlivých vjezdů. Pokud je to účelné prověřuje se i zvýšení počtu řadících pruhů.
  • Dopravní značení - součástí bude rovněž úprava stávajícího vodorovného a svislého dopravního značení.