modernizace_oblast_1.png

Technické vybavení

Cílem aktivity byla instalace nových prvků a zařízení telematického systému jako jsou řadiče, stožáry nebo návěstidla vyhovující modernizaci.

V projektu byly instalovány tyto nové prvky a zařízení telematického systému:

  • Řadiče – nový mikroprocesorový řadič s řadou nových funkcí jako obousměrný přenos dat, informací a povelů. Vybaven také pamětí pro sčítání intenzit, registry událostí a nároků.
  • Stožáry – s novou, povrchovou úpravou, vyhovující současným bezpečnostním normám
  • Návěstidla - budou použita návěstidla nová v provedení LED, která zajišťují dobrou viditelnost a úsporný provoz.
  • Detektory vozidel – videodetekce v požadovaných polohách bez narušení povrchu, což rovněž usnadňuje údržbu (protiklad detektorům ve formě indukčních smyček přímo ve vozovce)
  • Detektory chodců a cyklistů - tlačítka pro chodce a cyklisty. Tlačítka musí být vybavena nápisem (prosvětleným) „ČEKEJTE“, které svítí od prvního nároku chodců nebo cyklistů až do příslušné zelené.
  • Preference MHD – prvky přednosti MHD před automobilovou dopravou