Nový komplexní telematický dohledový systém usnadní koordinaci pražské dopravy

Stejně jako jiná evropská a světová velkoměsta se Praha potýká se stále rostoucí hustotou provozu. Ten má za následek problematickou dopravní situací doprovázenou dopravními kolapsy, zvyšujícím se rizikem nehod a nekomfortním životním prostředím v okolí hlavních dopravních tepen. Proto bude nejvytíženější pražské komunikace od letošního léta nově dozorovat a analyzovat moderní telematický systém. 32 dohledových kamer s přídavnými senzory umožňující přenos obrazu i dat a detekci dopravní situace pomůže zajistit plynulý provoz a rychle identifikovat a řešit případné kolize.

Komplexní telematický dohledový systém (KTDS) je založen na otočných dohledových kamerách zapojených do sítě Technické správy komunikací (TSK) hl. m. Prahy.

„Systém zjišťuje na všech kamerách 24 hodin denně pomocí videodetekce a dalších senzorů požadované telematické funkce, tj.: detekci událostí jako jsou pomalu jedoucí kolony, stojící vozidla, výpočty dojezdových dob v rámci každého úseku, sčítání vozidel či klasifikace vozidel do 3 tříd,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Kamery mají předdefinovány prepozice, do kterých se kamera po uplynutí nastaveného času automaticky nastaví (pokud s ní není manipulováno operátorem).

KTDS umožňuje především kvalitní operátorský dohled všech lokalit, liniový (kontinuální) dohled nad klíčovými lokalitami, automatické provádění všech požadovaných telematických funkcí, připojení výstupů všech kamer včetně telemetrie do sítě Televizního dohledu Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Městského kamerového systému, export telematických dat do Řídicího systému Hlavní dopravní řídicí ústředny hl. m. Prahy, či vizualizaci obrazu a telematických funkcí.

Optimalizace provozu na stávající uliční síti tak, aby byla preferována hromadná doprava a zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu, je nedílnou součástí vytvoření dlouhodobě udržitelného dopravního systému v Praze.

„V rámci projektu, který TSK realizovala, se Komplexní telematický dohledový systém letos rozšířil o 32 nových kamer. Projekt zahrnoval dodávky, instalaci a zprovoznění KTDS a s nimi související služby.,“ dodal Pivec.

Další částí projektu je rozšíření systému Hlavní dopravní řídicí ústředny hl. m. Prahy o další řídící scénáře dopravy v monitorovaných oblastech.

Mezi očekávané výsledky patří zlepšení plynulosti silniční dopravy a zkvalitnění vzájemné dostupnosti jednotlivých částí Prahy. Implementace moderních telematických systémů v řízení silniční dopravy umožní optimální využití existující uliční sítě na území města a povedou ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na území hl. m. Prahy a ke snížení negativních vlivů na životní prostředí z automobilové dopravy.