intenzifikace_oblast_3.png

Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference městské hromadné dopravy

Cíle a předmět řešení

Cílem této části projektu byla implementace a vytvoření navázání na stávající dopravní infrastrukturu, což spočívá v navržení vhodné modifikace řízení pomocí expertních systémů na vybraných oblastech pro zvýšení propustnosti dopravní sítě s automatickými zásahy systému a zpětnou vyšší optimalizaci průjezdů dopravních prostředků MHD a v doplnění HW a SW úpravy pro preferenci MHD do SSZ, které již takto nejsou vybavené. Tímto způsobem bylo modernizováno 45 vybraných lokalit města. 164 vozů MHD bylo vybaveno prvky pro budoucí preferenci MHD.

Hlavními cíli projektu byly:

  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti ve vytipovaných oblastech pomocí modulu expertního řízení z nadřízené úrovně.
  • zvýšení plynulosti průjezdů prostředků MHD
  • snížení negativních dopadů na životní prostředí díky zvýšení kapacity nadstavbovým řízením dopravy, doplněním preference MHD a podporou informačních aplikací pro veřejnost (např. plánovač tras s funkcí vyhledání optimální trasy pro daný typ, hmotnost a rozměry vozidla při aktuální dopravní situaci)

Cíle bylo možné dosáhnout pouze kontinuálními investicemi do systémů řízení a telematických systémů a aplikací, které budou navazovat na stávající systémy, které se budou rozšiřovat.

Využitím strategických detektorů uspořádaných v síti, bylo možné zjišťovat aktuální dopravní situaci a na základě příslušných řídících algoritmů využívat efektivně dopravně závislý systém řízení.

Prostředky k dosažení cíle:

  • Využití stávajících strategických detektorů pro řízení dopravy.
  • Využití stávajících křižovatek, které jsou připojeny na dopravní ústřednu včetně křižovatek, které na dopravní ústřednu budou postupně v daném roce připojovány.
  • Využití stávajících oblastních ústředen, které mají nadstavby dopravně závislé volby již integrovány.
  • Využití centrálního dispečinku na HDŘÚ pro efektivnější automatické zásahy do dopravy v dané oblasti.

Vytipované oblasti, které byly vybrány jako vhodné pro doplnění dopravně závislého řízení pomocí systému TASS doplněného o nadstavbové řízení expertních scénářů:

Oblast centrum C1

14 vytipovaných suboblastí s 88 křižovatkami SSZ

Realizace: úsek Želivského – Eden pro 9 SSZ

 

Oblast centrum C2

7 suboblastí s 75 křižovatkami SSZ

Realizace: Plzeňská – 13 SSZ křižovatek

 

Oblast centrum C3

4 vytipované suboblasti s 29 křižovatkami SSZ

Realizace: Argentinská pro 6 SSZ křižovatek

 

Oblast Jihovýchod

8 suboblastí s 46 křižovatkami SSZ

Realizace: Černokostelecká pro 5 SSZ křižovatek

 

Oblast Severozápad

4 vytipované suboblasti s 35 křižovatkami SSZ

Realizace: Evropská pro 11 SSZ křižovatek