intenzifikace_oblast_1.png

Modernizace technologického zařízení v tunelu Těšnov

Cíle a předmět

V rámci této části projektu bylo cílem provést modernizaci technologického vybavení tunelu Těšnov (dále TAT) v Praze. To je většinou zastaralé a proto se jeví jako potřebná jeho modernizace. Tunel Těšnov byl zprovozněn v roce 1980, má dvě fyzicky oddělené tunelové trouby a jeho délka je 360 m. Modernizace byla provedena v následujících oblastech, které budou zaintegrovány do funkčního řídicího systému:

  • Vodící osvětlení
  • Kamerový dohled
  • Videodetekce
  • Měření škodlivin
  • SOS skříně
  • Požární bezpečnost
  • Optická síť
  • Podpora pro kooperativní ITS systémy (C-ITS, V2I)