O projektu

Cílem projektu, který byl financován z Operačního programu Doprava, s názvem „Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze“, bylo snížit negativní vlivy velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů. Účelem bylo zlepšení řízení silniční dopravy v Praze. Projekt, řešený v roce 2015, s podporou fondů Evropské unie umožnil TSK Praha modernizovat několik úrovní systému pražské dopravy v několika lokalitách.

Realizace projektu probíhala v pěti rovinách:

1. Modifikace křižovatek SSZ za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

2. Doplnění a úprava infrastruktury SSZ a přenosu dopravních dat

3. Modernizace technologického zařízení v tunelu Těšnov

4. Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy

5. Modifikace režimu řízení SSZ z nadřízené úrovně včetně doplnění preference městské hromadné dopravy

VÝSTUPY:

  • Modernizace tunelu Těšnov
  • 150 křižovatek typu SSZ s LED světly doplněno funkcí regulace jasu (stmívání)
  • 150 křižovatek typu SSZ s LED světly osazeno dohledovým kamerovým systémem
  • Instalace 78 videodetekčních kamer ve 20 lokalitách Prahy
  • Instalované detektory pro získávání lepších dopravních informací
  • 44 křižovatek SSZ osazeno systémem TASS
  • Ústředny ve 42 stanicích metra propojeny optickými kabely s venkovním zařízením SSZ
  • Instalován protokol DATEX II